Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Từ Darwin Tới Munger - Peter Bevelin



Người nhận ra một sai lầm mà không sửa, sẽ gây ra một sai lầm khác nữa.”
-                      Khổng Tử (Nhà tư tưởng Trung Hoa, thế kỷ 6-5 TCN)

Tại sao chúng ta cư xử như chúng ta đã làm? Nhà văn Mỹ Mark Twain đã từng viết: “Tính cách của loài người không bao giờ thay đổi, nó là vĩnh viễn.” Tại sao vậy?
Bạn muốn gì trong cuộc đời? Khỏe mạnh, hạnh phúc với gia đình, với công việc…? Cái gì ngăn cản điều đó? Không phải là những cảm xúc như sợ hãi, tức giận, lo lắng, thất vọng, căng thẳng và buồn bã do các vấn đề, sai lầm, mất mát hay những kỳ vọng phi thực tế gây ra chứ? Có lẽ chúng ta đã đánh giá sai người, tình huống, thời điểm hay một vài khoản đầu tư. Chúng ta đã lựa chọn sai nghề nghiệp, bạn đời, đầu tư, hay nơi để sống. Tại sao?
Cuốn sách này đi tìm kiếm sự khôn ngoan. Nó là tinh thần của Charles Munger, phó chủ tịch của công ty Berkshire Hathaway, người đã nói, “Tất cả những gì tôi muốn biết là nơi nào tôi sẽ chết vì thế tôi sẽ không bao giờ đến đó.” Có những con đường dẫn chúng ta tới bất hạnh. Hiểu được thế nào và tại sao chúng ta có thể “chết” sẽ giúp chúng ta tránh khỏi điều đó.
Cuốn sách này tập trung vào lý giải các suy nghĩ của chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào, tại sao chúng ta đánh giá sai và các công cụ để cải thiện suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu những gì ảnh hưởng tới bản thân, có lẽ ta sẽ tránh được vài cái bẫy và hiểu tại sao người khác lại hành động như những gì họ đã làm. Nếu ta học và hiểu cái gì làm việc và không làm việc, và tìm ra vài khuôn mẫu hợp lý, ta sẽ đánh giá tốt hơn. Chúng ta không thể loại bỏ hết các sai lầm, nhưng ta có thể ngăn chặn chúng làm tổn thương thực sự tới ta.
           
            Trích trong Lời Giới Thiệu của tác phẩm

 
Bản dịch tiếng Việt full (lần 3 - update tháng 2 năm 2017):

http://www.kilobooks.com/tim-kiem-su-khon-ngoan-tu-darwin-toi-munger-ban-dich-tieng-viet-chinh-sua-lan-2-a-420762 


 ===========OLD=============
Bản dịch tiếng Việt (lần 2 - fix lỗi chính tả):

http://www.kilobooks.com/tim-kiem-su-khon-ngoan-tu-darwin-toi-munger-ban-dich-tieng-viet-sua-lai-1-so-loi-chinh-ta-419718



Bản dịch tiếng Việt (lần đầu) ở đây:
http://www.kilobooks.com/tim-kiem-su-khon-ngoan-tu-darwin-toi-munger-ban-dich-tieng-viet-381241

============================

Trích đoạn:

Sợ hãi - cách hành xử phù hợp di truyền từ tổ tiên chúng ta

Hợp tác - bài toán của tù nhân

===============================


Mục lục tác phẩm



Lời giới thiệu
 . 7
PHẦN MỘT ĐIỀU GÌ ẢNH HƯỞNG TỚI CÁCH SUY NGHĨ CỦA CHÚNG TA?. 11

PHẦN HAI TÂM LÝ ĐÁNH GIÁ SAI. 46

PHẦN BA VẬT LÝ VÀ TOÁN HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ SAI. 128
BA NGUYÊN NHÂN.. 147
SÁU KỊCH BẢN.. 172
 . 192
PHẦN BỐN HƯỚNG DẪN TƯ DUY TỐT HƠN.. 203
HAI Ý NGHĨA.. 214
NĂM MỤC TIÊU.. 240
BẢY HẬU QUẢ.. 245
TÁM ĐỊNH LƯỢNG.. 248
CHÍN BẰNG CHỨNG.. 255
MƯỜI TƯ DUY NGƯỢC.. 262
MƯỜI MỘT RỦI RO.. 266
MƯỜI HAI THÁI ĐỘ
 .. 270
PHỤ LỤC BA XÁC SUẤT. 300
PHỤ LỤC BỐN CÁC DANH MỤC KIỂM TRA.. 311